Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова


Търговско право

 

Услуги

Данъчно право

Търговско право

Обществени поръчки

Абонамент

Гражданско право

Търговско право

            Ние изготвяме договори, консултираме и защитаваме нашите клиенти - търговци във всички сектори на бизнеса. Представляваме клиентите си - търговски дружества пред всички държавни учреждения и съдебни инстанции във връзка с търговски, данъчни, митнически, административни трудови спорове, спорове по договори и др. Съдействаме в сключване на търговски сделки с недвижими имоти, ипотеки, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, продажби, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, спедиционни договори, застрахователни договори, запис  на заповед, търговски обезщетения и др.


Освен това извършваме и следните дейности:

  

Адвокатска кантора Мичева & Маринова

адв. Веселка Томова - Мичева                адв. Николета Маринова