Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова


Адвокатска кантора Мичева & Маринова

адв. Веселка Томова - Мичева                адв. Николета Маринова

Начало


Навременната и компетентна правна помощ Ви спестява много средства и ценно време.

Сфери на дейност

Кантората е тясно специализирана в областта на:

  • Данъчно право

  • Търговско право

  • Гражданско право

  • Обществени поръчки

Абонаментно обслужване на фирми

            Можем да Ви бъдем полезни в отношенията с данъчните органи, в това число изготвяне на становища по искания от органите, обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления и процесуално представителство във връзка с тях; отношения между работодател и работник (служител); при провеждането на преговори с Ваши контрагенти, включително събиране на вземания по съдебен ред; изготвянето на специфични договори, допълнителни споразумения и други.  Освен общата нормативна уредба в областта на търговския оборот и данъчното и трудовото право, ние ще Ви консултираме и по специализираното законодателство, съобразно със спецификите на Вашата дейност. Особено важно за всеки търговец или юридическо лице с нестопанска цел, е да получи навременна и компетентна правна помощ.

Най-изгодния за това вариант е "Абонаментното обслужване".

Консултации

            Предлагаме онлайн адвокатска консултация относно правни въпроси, и изготвяме становища по сложни юридически казуси.

- Бързо и лесно, без да губите от ценното си време.

Процесуално представителство

  • Процесуално представителство пред български и международни съдилища.

  • Правна помощ и защита по различни видове производства пред съд, прокуратура, полиция и арбитраж.

  • Образуване на съдебни дела и защита пред всички съдебни инстанции.

Хонорари

В зависимост от случая нашите хонорари са или твърдо определена сума, или почасови. Те не могат да бъдат в размер по-нисък от този в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.