Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова


Мичева & Маринова
Мичева & Маринова

Гражданско право

 

Услуги

Данъчно право

Търговско право

Гражданско право

Гражданско право


Предлагаме широк кръг от услуги в областта на семейното право. Като допълнителна услуга при разводи, осиновяване и дела за родителски права, голяма част от нашата практика включва планирането на дължимите такси при развод и разделяне на имущество, като изготвяне на споразумения, планиране на дължимата издръжка.

В областта на семейното право предоставяме на клиентите си пълен комплекс от услуги при:

- развод;

- издръжка;

- осиновяване;

- упражняването на родителските права;

- защита правата и интересите на децата;

- жилищни проблеми.


  


- консултации по изпълнителни дела;

- процесуално представителство пред съдебен изпълнител;


  


- съдействие при извършване на проверка по закона;

- защита по искания за отнемане на незаконно придобито имушество;


  

- консултации и защита на пострадали от домашно насилие;

- процесуално представителство пред съд по дела по Закона за защита от домашно насилие;

Адвокатска кантора Мичева & Маринова

адв. Веселка Томова - Мичева                адв. Николета Маринова

Абонамент

Обществени поръчки