Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова


Данъчно право

 

Услуги

Данъчно право

Търговско право

Гражданско право

Абонамент

Обществени поръчки

Данъчно право

            Предлагаме адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност, регистрация по ДДС, изготвяне на възражения против ревизионни доклади и актове за установяване на административни нарушения. Административно и съдебно обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления пред всички инстанции и процесуално представителство във връзка с тези обжалвания. Административно и съдебно обжалване на актове, с които е отказано връщане на недължимо платени данъчни задължения.

            

            Предварителна експертна оценка на имуществото, годно да послужи за обезпечение на задълженията за спиране на принудителното им събиране.


            Анализ на отказите за разсрочване и отсрочване на данъчните задължения и коментиране на възможните аргументи и обосновки във връзка с обжалването им. Процесуално представителство пред компетентния съд за обжалване на съответния акт.

            

            Предлагаме гъвкави съвети на търговците за осъществяване на ефективни данъчни стратегии, успешна данъчна политика на фирмата и в крайна сметка законно спестяване на дължими данъци. Познаваме добре съдебната практика и имаме много успешно разрешени случаи.

Адвокатска кантора Мичева & Маринова

адв. Веселка Томова - Мичева                адв. Николета Маринова