Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Адв. Веселка Томова-Мичева
Адв. Веселка Томова-Мичева
Адв. Веселка Томова-Мичева
Мичева & Маринова
Адв. Веселка Томова-Мичева
Адв. Веселка Томова-Мичева
Адв. Веселка Томова-Мичева
Адв. Веселка Томова-Мичева

За нас

За връзка с нас

За нас

Кантората е тясно специализирана в областта на:


 

  • Данъчно право  - Предлагаме адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност, регистрация по ДДС, изготвяне на възражения против ревизионни доклади и актове за установяване на административни нарушения. Административно и съдебно обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления пред всички инстанции и процесуално представителство във връзка с тези обжалвания. Административно и съдебно обжалване на актове, с които е отказано връщане на недължимо платени данъчни задължения. За повече информация погледнете в:  Услуги/Данъчно право.


 

  • Търговско право  -  Ние изготвяме договори, консултираме и защитаваме нашите клиенти - търговци във всички сектори на бизнеса. Представляваме клиентите си - търговски дружества пред всички държавни учреждения и съдебни инстанции във връзка с търговски, данъчни, митнически, административни трудови спорове, спорове по договори и др. Съдействаме в сключване на търговски сделки с недвижими имоти, ипотеки, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, продажби, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, спедиционни договори, застрахователни договори, запис  на заповед, търговски обезщетения и др. За повече информация погледнете в: Услуги/Търговско право


 

  • Гражданско право - Предлагаме широк кръг от услуги в областта на семейното право. Като допълнителна услуга при разводи, осиновяване и дела за родителски права, голяма част от нашата практика включва планирането на дължимите такси при развод и разделяне на имущество, като изготвяне на споразумения, планиране на дължимата издръжка. За повече информация погледнете в: Услуги/Гражданско право


 

  • Обслужване по ЗОП (Закон за обществените поръчки) - Консултации, Договори, изготвяне на всички необходими документи за участие по ЗОП, Обжалване на актове.

  

Адв. Веселка Томова-Мичева


e-mail:

v.tomova@advokati-bg.info

Адв. Николета Маринова


e-mail:

nikoletta_marinova@abv.bg

Адвокатска кантора Мичева & Маринова

адв. Веселка Томова - Мичева                адв. Николета Маринова