Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова
Мичева & Маринова


Абонаментно правно обслужване

Услуги

Данъчно право

Търговско право

Гражданско право

Абонамент

Обществени поръчки

Абонаментно правно обслужване

            

            С цел улеснение на нейните клиенти, адвокатска кантора „Мичева & Маринова“ предлага сключване на договор за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършеното над този лимит.


            Като част от абонаментното обслужване ние Ви предлагаме съдействие във всички сфери на дейност, а именно:


            Цената за абонаментното обслужване се формира индивидуално, на база конкретната необходимост на всеки клиент.


Забележка:   За процесуално представителство в съдебни производства за защита интересите на клиента се дължи допълнително адвокатско възнаграждение, съобразено с Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.

  

Адвокатска кантора Мичева & Маринова

адв. Веселка Томова - Мичева                адв. Николета Маринова